วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2558 (9/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 9 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2558 (9/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 9 มี.ค.58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล        27.39
แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
แก๊สโซฮอล์ 91        28.98
แก๊สโซฮอล์ 95        30.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน        36.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91    28.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95    30.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
บลู ดีเซล        27.39
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล    30.39

แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV        13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน