วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2558 (27/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 เม.ย. 58

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2558 (27/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.49    เมื่อวานนี้  25.09       ขึ้นมา 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  22.98   เมื่อวานนี้  22.68   
ขึ้นมา 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  26.28  เมื่อวานนี้  25.68   
ขึ้นมา 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 27.68      เมื่อวานนี้  27.08  
ขึ้นมา 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   28.50    เมื่อวานนี้   27.90   
ขึ้นมา 60 สตางค์

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.06   เมื่อวานนี้  34.46   ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.68  เมื่อวานนี้    27.08   
ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.50 เมื่อวานนี้    27.90    
ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.28   เมื่อวานนี้   25.68   
ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.98  เมื่อวานนี้   22.68    
ขึ้นมา 30 สตางค์
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้    25.09     
ขึ้นมา 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้  28.09   
ขึ้นมา 40 สตางค์

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00