วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง!!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 (19/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 ส.ค. 58

น้ำมันลง!!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 (19/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม  2558 (19/8/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.89    เมื่อวานนี้  22.89            คงที่
แก๊สโซฮอล์ E85  22.28   เมื่อวานนี้  22.48        
ลดลง 20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  25.18  เมื่อวานนี้  25.58        
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 26.58      เมื่อวานนี้  26.98         
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.80        
ลดลง 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  34.36          ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้     26.98       
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.40 เมื่อวานนี้    27.80         
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.18   เมื่อวานนี้   25.58       
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.28  เมื่อวานนี้   22.48       
ลดลง 20 สตางค์
บลู ดีเซล 22.89   เมื่อวานนี้    22.89          คงที่

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.89 เมื่อวานนี้   25.89       คงที่

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่