วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2558 (25/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ก.ค. 58

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2558 (25/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ก.ค. 58ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กันยายน  2558 (25/9/58)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.48   เมื่อวานนี้  22.18       ขึ้น 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 26.38      เมื่อวานนี้  25.88     
ขึ้น 50 สตางค์ 
แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.30         
ขึ้น 50 สตางค์ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.76   เมื่อวานนี้  33.26           ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.38  เมื่อวานนี้     25.88       
ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.80 เมื่อวานนี้    26.30          
ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.98   เมื่อวานนี้   24.48        
ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.48  เมื่อวานนี้   22.18      
ขึ้น 30 สตางค์
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่