วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

แก๊สโซฮอล์ 95 ลง แต่ NGV ขึ้น!!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 กันยายน 2558 (8/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 8 ก.ค. 58

แก๊สโซฮอล์ 95 ลง แต่ NGV ขึ้น!!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 กันยายน 2558 (8/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 8 ก.ค. 58


ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 กันยายน  2558 (8/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.70          ลดลง 40 สตางค์

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.70          
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.00            เพิ่มขึ้น 50 สตางค์

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่