วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 10 ธันวาคม 2558 (10/12/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 58

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 10 ธันวาคม 2558 (10/12/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 (10/12/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    21.74    เมื่อวานนี้  22.44        ลดงล 70 สต่างค์
แก๊สโซฮอล์ E85  19.04   เมื่อวานนี้  
19.39   
ลดงล 35 สต่างค์
แก๊สโซฮอล์ E20  21.79  เมื่อวานนี้  
22.49     
ลดงล 70 สต่างค์
แก๊สโซฮอล์ 91 23.73      เมื่อวานนี้  
24.43       
ลดงล 70 สต่างค์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.15    เมื่อวานนี้   
24.85     
ลดงล 70 สต่างค์

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.06   เมื่อวานนี้  31.76         ลดงล 70 สต่างค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.68  เมื่อวานนี้     
24.38       
ลดงล 70 สต่างค์ 
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.10 เมื่อวานนี้  
24.80         
ลดงล 70 สต่างค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.74   เมื่อวานนี้  
22.44     
ลดงล 70 สต่างค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.94  เมื่อวานนี้ 
19.34    
ลดงล 35 สต่างค์
บลู ดีเซล 21.69   เมื่อวานนี้    
22.39     
ลดงล 70 สต่างค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  24.69 เมื่อวานนี้   
25.39      
ลดงล 70 สต่างค์

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55