วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 (5/12/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 (5/12/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 (5/12/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.44    เมื่อวานนี้  22.44       
แก๊สโซฮอล์ E85  19.39   เมื่อวานนี้  
19.39 
แก๊สโซฮอล์ E20  22.49  เมื่อวานนี้  
22.49     
แก๊สโซฮอล์ 91 24.43      เมื่อวานนี้  
24.43       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.85    เมื่อวานนี้   
24.85  

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.76   เมื่อวานนี้  31.76        
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.38  เมื่อวานนี้     
24.38   
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.80 เมื่อวานนี้  
24.80         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.44   เมื่อวานนี้  
22.44      
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.34  เมื่อวานนี้ 
19.34     
บลู ดีเซล 22.39   เมื่อวานนี้    
22.39      
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.39 เมื่อวานนี้   
25.39      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55