วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น วันที่ 1 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/3/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น วันที่ 1 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 มีนาคม 2559 (1/3/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          คงที่
แก๊สโซฮอล์ E85  17.24   เมื่อวานนี้  16.94       +เพิ่มขึ้น 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  20.09  เมื่อวานนี้   19.59      
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 22.23      เมื่อวานนี้  21.73       
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   22.65    เมื่อวานนี้   22.15         
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.56   เมื่อวานนี้  29.06       +เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.18  เมื่อวานนี้     21.68      
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.60 เมื่อวานนี้   22.10        
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.04   เมื่อวานนี้   19.54        
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.19  เมื่อวานนี้  16.89        
+เพิ่มขึ้น 30 สตางค์
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69           คงที่
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            คงที่

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่