วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (1 มี.ค.59) น้ำมันปรับขึ้น แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 มีนาคม 2559

พรุ่งนี้ (1 มี.ค.59) น้ำมันปรับขึ้น แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 มีนาคม 2559


 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้่นมาอีก 50 สตางค์  ยกเว้น แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ท  ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร

 แก๊สโซฮอล์ E20  20.09     +เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.
แก๊สโซฮอล์ 91 22.23       
+เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.
 แก๊สโซฮอล์ 95   22.65    
+เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.

แก๊สโซฮอล์ E85  ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  17.24      +เพิ่มขึ้น 30 ส.ต.
 
ส่วนน้ำมันดีเซล คงที่
 


ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 1 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.