วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (18 ก.พ.59) น้ำมัน ดีเซล ปรับขึ้น ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 18 กุมภาพันธ์ 2559

พรุ่งนี้ (18 ก.พ.59) น้ำมัน ดีเซล ปรับขึ้น ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 18 กุมภาพันธ์ 2559 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีก ดีเซล ขึ้่นมาอีก 50 สตางค์  แส่วนแก๊สโซฮอื่นๆ ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพัธน์ 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.

ส่วนน้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร


ดีเซลราคา 20.74 บาท/ลิตร  +เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 18 ก.พ. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.