วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.พ. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/2/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.พ. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/2/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (29/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      
แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89         
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่