วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น !! วันที่ 30 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/3/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น !! วันที่ 30 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 มีนาคม 2559 (30/3/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.34    เมื่อวานนี้  22.34        คงที่
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.04     +เพิ่มขึ้น 20 สตางค์

แก๊สโซฮอล์ E20  21.69  เมื่อวานนี้   21.29    
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 23.83      เมื่อวานนี้  23.43    
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.25    เมื่อวานนี้   23.85     
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.16   เมื่อวานนี้  30.76     +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.78  เมื่อวานนี้     23.38     
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.20 เมื่อวานนี้   23.80      
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.64   เมื่อวานนี้   21.24     
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  17.99      
+เพิ่มขึ้น 20 สตางค์
บลู ดีเซล 22.29   เมื่อวานนี้   22.29          คงที่

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.29 เมื่อวานนี้   25.29        คงที่


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่