วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (30 มี.ค.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 30 มีนาคม 2559

พรุ่งนี้ (30 มี.ค.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 30 มีนาคม 2559ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ขึ้่นมาอีก 60 สตางค์  ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคายังคงเดิม

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น +40 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E20  21.69    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.25    


- ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น +20 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24     


- ดีเซล คงเดิม
ไฮดีเซล    22.34   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 30 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.