วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

เฉฑาะ น้ำมันดีเซล ลดราคา!! พรุ่งนี้ (31 มี.ค.59) ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 30 มีนาคม 2559

  เฉฑาะ น้ำมันดีเซล ลดราคา!! พรุ่งนี้ (31 มี.ค.59) ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 30 มีนาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ลงไป 40 สตางค์  ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคายังคงเดิม

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- ดีเซล คงเดิม
ไฮดีเซล    21.94  
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 31 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.