วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (4 มี.ค.59) น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 4 มีนาคม 2559

พรุ่งนี้ (4 มี.ค.59) น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 4 มีนาคม 2559


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ขึ้่นมาอีก 50 สตางค์  ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคายังคงเดิม

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.

ดีเซล  ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร

ดีเซล  21.74     +เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.

 
ส่วนน้ำมันอื่นๆ คงที่
 

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 4 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.