วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

ดีเซลขึ้น!! 50 ส.ต.วันที่ 4 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 4 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 4/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซลขึ้น!! 50 ส.ต.วันที่ 4 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 4 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 4/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 3 มีนาคม 2559 (4/3/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    21.24    เมื่อวานนี้  20.74          +เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  17.24   เมื่อวานนี้  17.24       
แก๊สโซฮอล์ E20  20.09  เมื่อวานนี้   20.09      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.23      เมื่อวานนี้  22.23       

แก๊สโซฮอล์ 95   22.65    เมื่อวานนี้   22.65        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.56   เมื่อวานนี้  29.56       
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.18  เมื่อวานนี้     22.18       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.60 เมื่อวานนี้   22.60        

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.04   เมื่อวานนี้   20.04         

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.19  เมื่อวานนี้  17.19         

บลู ดีเซล 21.19   เมื่อวานนี้   20.69          
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  24.19 เมื่อวานนี้   23.69        
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์          

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่