วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (9 มี.ค.59) แก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซล ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 9 มีนาคม 2559

พรุ่งนี้ (9 มี.ค.59) แก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซล ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 9 มีนาคม 2559


 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ขึ้่นมาอีก 50 สตางค์  ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคายังคงเดิม

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน


- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น +60 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E20  20.69    
แก๊สโซฮอล์ 91 22.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.25    


- ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น +40 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E85  17.64     


- ดีเซล เพิ่มขึ้น +50 สต.
ไฮดีเซล    21.74   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 9 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.