วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันลง!!! ..พรุ่งนี้ (2 เม.ย.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด ปรับลง!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 2 เมษายน 2559

น้ำมันลง!!! ..พรุ่งนี้ (2 เม.ย.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด ปรับลง!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 2 เมษายน 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ลงอีก 40 สตางค์  E85 ลดลง 20 สตางค์

 

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลด -40 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E20  21.29    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.43       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.85   
 
 


- แก๊สโซฮอล E
85 ลด -20 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24     


- ดีเซล คงเดิม
ไฮดีเซล    21.94   

  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 2 เม.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.