วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันดีเซลขึ้น!! พรุ่งนี้ (21 เม.ย.59) ราคาน้ำมันดีเซล ปรับขึ้น!! ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคาคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 21 เมษายน 2559

น้ำมันดีเซลขึ้น!! พรุ่งนี้ (21 เม.ย.59) ราคาน้ำมันดีเซล ปรับขึ้น!! ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคาคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 21 เมษายน 2559
ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก ดีเซล ปรับขึ้น!! ส่วนราคาน้ำม้ันอื่นๆ คงเดิม

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E20  21.29    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.43       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.85    

แก๊สโซฮอล์ E85  18.04 

- ดีเซล ปรับขึ้น +50 สต.
ไฮดีเซล    22.54   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 21 เม.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.