วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น!! พรุ่งนี้ (23 เม.ย.59) ราคาน้ำมันทุกชนิด และดีเซลปรับขึ้น!! ยกเว้น E85 คงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 เมษายน 2559

น้ำมันขึ้น!! พรุ่งนี้ (23 เม.ย.59) ราคาน้ำมันทุกชนิด และดีเซลปรับขึ้น!! ยกเว้น E85 คงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 เมษายน 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอลทุกชนิดยกเว้น E85 และดีเซล ปรับขึ้น!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น +30 สต.
แก๊สโซฮอล์ E20  21.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.15    

 
แก๊สโซฮอล์ E85  คงเดิม

- ดีเซล ปรับขึ้น +50 สต.
ไฮดีเซล    23.04   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 23 เม.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.