วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น.ทุกชนิด!! วันที่ 26 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26/4/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น.ทุกชนิด!! วันที่ 26 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26/4/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 26 เมษายน 2559 (26/4/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.44    เมื่อวานนี้  23.04                   +เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.04        
+เพิ่มขึ้น 20 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ E20  21.99  เมื่อวานนี้   21.59         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ 91 24.13      เมื่อวานนี้  23.73         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.55    เมื่อวานนี้   24.15        
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.46   เมื่อวานนี้  31.06                +เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.08  เมื่อวานนี้     23.68        
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.50 เมื่อวานนี้   24.10          
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.94   เมื่อวานนี้   21.54       
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  17.99        
+เพิ่มขึ้น 20 สตางต์
บลู ดีเซล 23.39   เมื่อวานนี้   22.99                      
 
   +เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.39 เมื่อวานนี้   25.99   
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่