วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (29 เม.ย.59) ราคาแก๊สโซฮอลและดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์!! ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต. ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 เมษายน 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (29 เม.ย.59) ราคาแก๊สโซฮอลและดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์!! ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต.  ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 เมษายน 2559ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอลทุกขนิด 50 สตางค์ ยกเว้น  E85 30 สตาค์ น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 50 สตางค์!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น +50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  22.49    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.63       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.05    

แก๊สโซฮอล์ E85  18.54 


- แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น +30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  21.29    

  

- ดีเซล ปรับขึ้น +50 สตางค์
ไฮดีเซล    23.94   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 29 เม.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.