วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น!!!... วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 14/5/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น!!!...  วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 14/5/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 (14/5/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    24.14    เมื่อวานนี้  23.54                  +เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.74   เมื่อวานนี้  18.34      
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  22.69  เมื่อวานนี้   22.09       
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 24.83      เมื่อวานนี้  24.23         
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   25.25    เมื่อวานนี้   24.65        
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.16   เมื่อวานนี้  31.56               +เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.78  เมื่อวานนี้     24.18       
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.20 เมื่อวานนี้   24.60          
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.64   เมื่อวานนี้   22.04      
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.69  เมื่อวานนี้  18.29       
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู ดีเซล 24.09   เมื่อวานนี้   23.49                      
 
 
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.09 เมื่อวานนี้   26.49   
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่