วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น... วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19/5/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น... วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19/5/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (19/5/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    24.74    เมื่อวานนี้  24.14                +เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.94   เมื่อวานนี้  18.74      
+เพิ่มขึ้น 20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  23.09  เมื่อวานนี้   22.69       
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 25.23      เมื่อวานนี้  24.83         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    เมื่อวานนี้   25.25        
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.46   เมื่อวานนี้  32.16               +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.18  เมื่อวานนี้   24.78         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.60 เมื่อวานนี้   25.20          
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.04   เมื่อวานนี้   22.64      
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.89  เมื่อวานนี้  18.69      
+เพิ่มขึ้น 20 สตางค์
บลู ดีเซล 24.69   เมื่อวานนี้   24.09                      
 
 
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.69 เมื่อวานนี้   27.09   
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่