วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.59) ราคาแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์!! ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สต. ดีเซล 60 สต. ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 19 พฤษภาคม 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.59) ราคาแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์!! ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สต. ดีเซล 60 สต.  ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 19 พฤษภาคม 2559 ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอลทุกขนิด 40 สตางค์ ยกเว้น  E85 20 สตาค์ น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 60 สตางค์!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น +40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  23.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.23       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    

แก๊สโซฮอล์ E20  23.09

- แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น +20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.94   

  

- ดีเซล ปรับขึ้น +60 สตางค์
ไฮดีเซล    24.74   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 19 พ.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.