วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง!!! วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5/5/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง!!! วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5/5/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 (5/5/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.54    เมื่อวานนี้  23.94                   - ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.34   เมื่อวานนี้  18.54        
- ลดลง 20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09  เมื่อวานนี้   22.49         
- ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 24.23      เมื่อวานนี้  24.63         
- ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    เมื่อวานนี้   25.05        
- ลดลง 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.56   เมื่อวานนี้  31.96                - ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.18  เมื่อวานนี้     24.58        
- ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.60 เมื่อวานนี้   25.00          
- ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.04   เมื่อวานนี้   22.44       
- ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.29  เมื่อวานนี้  18.49       
- ลดลง 20 สตางค์
บลู ดีเซล 23.49   เมื่อวานนี้   23.89                      
 
  
- ลดลง 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.49 เมื่อวานนี้   26.89   
- ลดลง 40 สตางค์

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่