วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง เฉพาะดีเซล!! พรุ่งนี้ (22 ต.ค.59) ปรับราคาน้ำมันดีเซลลง 20 สตางค์ ต่อลิตร !! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 22 ตุลาคม 2559

น้ำมันลง เฉพาะดีเซล!! พรุ่งนี้ (22 ต.ค.59) ปรับราคาน้ำมันดีเซลลง 20 สตางค์ ต่อลิตร !! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 22 ตุลาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะ ดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    24.64   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 22 ค.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.