วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (24 พ.ย.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 50 สตางค์ ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์ ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 24 พฤศจิกายน 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (24 พ.ย.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 50 สตางค์ ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์ ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 24 พฤศจิกายน 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    24.54   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.74     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.29    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.53       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.80    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 24 พ.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.