วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด ยกเว้น E85!! พรุ่งนี้ (9 พ.ย.59) ปรับราคาน้ำมันลง !! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 9 พฤศจิกายน 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด ยกเว้น E85!! พรุ่งนี้ (9 พ.ย.59) ปรับราคาน้ำมันลง  !! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 9 พฤศจิกายน 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    24.04   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.44     
แก๊สโซฮอล์ E20  22.79    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.03       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.30    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 9 พ.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.