วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

น้ำมันดีเซลขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 23/11/60 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันดีเซลขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 23/11/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (23/11/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.52  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.12   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.84 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.44   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.89   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.79  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.79   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.03   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.03   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.30  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.30   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.64  เมื่อวานนี้ ราคา 13.64   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.36 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.36  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.98 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.98  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.25 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.25  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.74 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.74 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.84 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.79  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.39  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.79 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.39 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.59  เมื่อวานนี้ ราคา 13.59ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันดีเซลขึ้น!! พรุ่งนี้ (23 พ.ย.60) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามันขึ้น เฉพาะดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 พฤศจิกายน 2560 23/11/60

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน ปรับราคาน้ำมันขึ้น เฉพาะดีเซล

ราคาขายปลีกน้ํามัน ที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.52 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล ราคา   26.84  บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 (น้ำมัน e85) ราคา   20.89 บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.79  บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.03  บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 28.30  บาท/ลิตร

ข่าวราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ แนวโน้มราคาน้ํามันพรุ่งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 23 พ.ย. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 22/11/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 22/11/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (22/11/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.12  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.12   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.44 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.44   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.89   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.79  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.79   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.03   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.03   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.30  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.30   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.64  เมื่อวานนี้ ราคา 13.64   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.36 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.36  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.98 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.98  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.25 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.25  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.74 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.74 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.84 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.39  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.39  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.39 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.39 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.59  เมื่อวานนี้ ราคา 13.59ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 21/11/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 21/11/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (21/11/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.12  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.12   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.44 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.44   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.89   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.79  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.79   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.03   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.03   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.30  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.30   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.64  เมื่อวานนี้ ราคา 13.64   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.36 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.36  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.98 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.98  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.25 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.25  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.74 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.74 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.84 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.39  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.39  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.39 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.39 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.59  เมื่อวานนี้ ราคา 13.59ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 20/11/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 20/11/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (20/11/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.12  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.12   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.44 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.44   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.89   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.79  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.79   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.03   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.03   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.30  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.30   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.64  เมื่อวานนี้ ราคา 13.64   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.36 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.36  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.98 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.98  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.25 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.25  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.74 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.74 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.84 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.39  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.39  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.39 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.39 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.59  เมื่อวานนี้ ราคา 13.59ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่