วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

น้ำมันลง ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (13 ม.ค.60) ปรับราคาน้ำมันลง 60 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 40 และ ดีเซล 30 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 13 มกราคม 2560

น้ำมันลง ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (13 ม.ค.60) ปรับราคาน้ำมันลง 60 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 40 และ ดีเซล 30 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 13 มกราคม 2560ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับราคาน้ำมันลง

ไฮดีเซล    26.44   
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94     
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89    
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 13 ม.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.