วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 28//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 28//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (28/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.14   เมื่อวานนี้  20.14      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.39  เมื่อวานนี้   25.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.63      เมื่อวานนี้  27.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.96   เมื่อวานนี้  34.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้   27.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.85 เมื่อวานนี้   27.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.34   เมื่อวานนี้   25.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.09  เมื่อวานนี้  20.09        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 24//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 24//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (24/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.14   เมื่อวานนี้  20.14      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.39  เมื่อวานนี้   25.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.63      เมื่อวานนี้  27.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.96   เมื่อวานนี้  34.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้   27.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.85 เมื่อวานนี้   27.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.34   เมื่อวานนี้   25.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.09  เมื่อวานนี้  20.09        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล !! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 23//2/60 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล !! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 23//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (23/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.14   เมื่อวานนี้  20.34      -ลดลง 20 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  25.39  เมื่อวานนี้   25.79     
-ลดลง 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 27.63      เมื่อวานนี้  28.03     
-ลดลง 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   28.30    
-ลดลง 40 สตางค์/ลิตร


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (23 ก.พ.60) ปรับราคาน้ำมันลง 40 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 20 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซล คงที่ ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2560

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (23 ก.พ.60) ปรับราคาน้ำมันลง 40 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 20 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซล คงที่ ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    26.64   
แก๊สโซฮอล์ E85  20.14     
แก๊สโซฮอล์ E20  25.39    
แก๊สโซฮอล์ 91 27.63       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 23 ก.พ. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 22//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 22//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (22/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.34   เมื่อวานนี้  20.34      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.79  เมื่อวานนี้   25.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 28.03      เมื่อวานนี้  28.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   28.30    เมื่อวานนี้   28.30    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   35.36   เมื่อวานนี้  35.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้   27.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.25 เมื่อวานนี้   28.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.74   เมื่อวานนี้   25.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.29  เมื่อวานนี้  20.29        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 21 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 21//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 21 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 21//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (21/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.34   เมื่อวานนี้  20.34      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.79  เมื่อวานนี้   25.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 28.03      เมื่อวานนี้  28.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   28.30    เมื่อวานนี้   28.30    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   35.36   เมื่อวานนี้  35.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้   27.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.25 เมื่อวานนี้   28.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.74   เมื่อวานนี้   25.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.29  เมื่อวานนี้  20.29        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 17//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 17//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (17/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.34   เมื่อวานนี้  20.34      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.79  เมื่อวานนี้   25.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 28.03      เมื่อวานนี้  28.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   28.30    เมื่อวานนี้   28.30    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   35.36   เมื่อวานนี้  35.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้   27.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.25 เมื่อวานนี้   28.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.74   เมื่อวานนี้   25.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.29  เมื่อวานนี้  20.29        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 16//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 16//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.34   เมื่อวานนี้  20.34      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.79  เมื่อวานนี้   25.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 28.03      เมื่อวานนี้  28.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   28.30    เมื่อวานนี้   28.30    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   35.36   เมื่อวานนี้  35.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้   27.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.25 เมื่อวานนี้   28.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.74   เมื่อวานนี้   25.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.29  เมื่อวานนี้  20.29        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 15//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 15//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (15/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64               
แก๊สโซฮอล์ E85  20.34   เมื่อวานนี้  20.34      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.79  เมื่อวานนี้   25.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 28.03      เมื่อวานนี้  28.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   28.30    เมื่อวานนี้   28.30    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   35.36   เมื่อวานนี้  35.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้   27.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.25 เมื่อวานนี้   28.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.74   เมื่อวานนี้   25.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.29  เมื่อวานนี้  20.29        
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่