วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (23 ก.พ.60) ปรับราคาน้ำมันลง 40 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 20 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซล คงที่ ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2560

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (23 ก.พ.60) ปรับราคาน้ำมันลง 40 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 20 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซล คงที่ ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    26.64   
แก๊สโซฮอล์ E85  20.14     
แก๊สโซฮอล์ E20  25.39    
แก๊สโซฮอล์ 91 27.63       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 23 ก.พ. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.