วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (3 ก.พ.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 60 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น ดีเซล ทั้ง เชลล์ และ คาลเท็กซ์ มีผล 3 กุมภาพันธ์ 2560

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (3 ก.พ.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 60 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น ดีเซล ทั้ง เชลล์ และ คาลเท็กซ์ มีผล 3 กุมภาพันธ์ 2560ประกาศจาก เชลล์. และ คาลเท็กซ์ ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ดีเซล    26.39  
แก๊สโซฮอล์ E85  20.49    
แก๊สโซฮอล์ E20  25.74    
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98       
แก๊สโซฮอล์ 95   28.25    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 3 ก.พ. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.