วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 10 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 10/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 10 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 10/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 10 เมษายน 2560 (10/4/60)  
ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.94    เมื่อวานนี้  25.94              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.79    เมื่อวานนี้  19.79      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.74  เมื่อวานนี้  19.74        
บลู ดีเซล 25.89   เมื่อวานนี้   25.89                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.89 เมื่อวานนี้   28.89  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.20   เมื่อวานนี้    13.20

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

น้ำมันขึ้นทุกชนิด ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 8 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 8/4/60 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้นทุกชนิด ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 8 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 8/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 8 เมษายน 2560 (8/4/60)   

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   26.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   24.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.74  เมื่อวานนี้  19.54        
บลู ดีเซล 25.89   เมื่อวานนี้   25.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.89 เมื่อวานนี้   28.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.20   เมื่อวานนี้    13.20

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันขึ้นทุกชนิด ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 8 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 8/4/60 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้นทุกชนิด ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 8 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 8 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 8/4/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 8 เมษายน 2560 (8/4/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.94    เมื่อวานนี้  25.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.79    เมื่อวานนี้  19.59      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   24.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.30    

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.20   เมื่อวานนี้    13.20

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 7 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 7 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 7/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 7 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 7 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 7/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 7 เมษายน 2560 (7/4/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.54    เมื่อวานนี้  25.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.59    เมื่อวานนี้  19.59      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.79  เมื่อวานนี้   24.79     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.03      เมื่อวานนี้  27.03      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.30    เมื่อวานนี้   27.30    


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   34.36   เมื่อวานนี้  34.36                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.98  เมื่อวานนี้   26.98            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.25 เมื่อวานนี้   27.25           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.74   เมื่อวานนี้   24.74        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.54  เมื่อวานนี้  19.54        
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้   25.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้   28.49  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.20   เมื่อวานนี้    13.20

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 5/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 5/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 5 เมษายน 2560 (5/4/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  25.14              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.39    เมื่อวานนี้  19.39      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39  เมื่อวานนี้   24.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63      เมื่อวานนี้  26.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.90    เมื่อวานนี้   26.90    


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  33.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้   26.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.85 เมื่อวานนี้   26.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.34   เมื่อวานนี้   24.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.34  เมื่อวานนี้  19.34        
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   25.09                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   28.09  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.70   เมื่อวานนี้    13.70

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 3 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 3/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 3 เมษายน 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เม.ย. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 3/4/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 3 เมษายน 2560 (3/4/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  25.14              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.39    เมื่อวานนี้  19.39      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39  เมื่อวานนี้   24.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63      เมื่อวานนี้  26.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.90    เมื่อวานนี้   26.90    


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  33.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้   26.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.85 เมื่อวานนี้   26.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.34   เมื่อวานนี้   24.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.34  เมื่อวานนี้  19.34        
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   25.09                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   28.09  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.70   เมื่อวานนี้    13.70

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่