วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันลง !! พรุ่งนี้ (31 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมัน ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 พฤษภาคม 2560 31/5/60

น้ำมันลง !! พรุ่งนี้ (31 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมัน ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 พฤษภาคม 2560 31/5/60

 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล 28.82
ไฮดีเซล    25.14   
แก๊สโซฮอล์ E85  19.89     
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39    
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63       
แก๊สโซฮอล์ 95  26.90    

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 31 พ.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 24 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 24/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 24 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 24/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (24/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   29.22    เมื่อวานนี้  29.22
ไฮดีเซล    25.54    เมื่อวานนี้  25.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  20.19    เมื่อวานนี้  20.19      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89  เมื่อวานนี้   24.89     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      เมื่อวานนี้  27.13      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.40    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้   27.08            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.35 เมื่อวานนี้   27.35           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.84   เมื่อวานนี้   24.84        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.14  เมื่อวานนี้  20.14        
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้   25.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้   28.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.05  เมื่อวานนี้ 13.05

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 23/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 23/5/60 ราคาแก๊ส NGV 

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (23/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   29.22    เมื่อวานนี้  29.22
ไฮดีเซล    25.54    เมื่อวานนี้  25.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  20.19    เมื่อวานนี้  20.19      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89  เมื่อวานนี้   24.89     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      เมื่อวานนี้  27.13      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.40    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้   27.08            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.35 เมื่อวานนี้   27.35           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.84   เมื่อวานนี้   24.84        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  20.14  เมื่อวานนี้  20.14        
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้   25.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้   28.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.05  เมื่อวานนี้ 13.05

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (23 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 50 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 30 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 พฤษภาคม 2560

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (23 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 50 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 30 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 พฤษภาคม 2560


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน


ไฮ พรีเมียม ดีเซล 29.22
ไฮดีเซล   
 25.54  
แก๊สโซฮอล์ E85  20.19    
แก๊สโซฮอล์ E20  
24.89   
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      
แก๊สโซฮอล์ 95  27.40   


ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 23 พ.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 22/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 22/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (22/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   28.72    เมื่อวานนี้  28.72
ไฮดีเซล    25.04    เมื่อวานนี้  25.04              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.89    เมื่อวานนี้  19.89      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39  เมื่อวานนี้   24.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63      เมื่อวานนี้  26.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.90    เมื่อวานนี้   26.90    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  33.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้   26.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.85 เมื่อวานนี้   26.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.34   เมื่อวานนี้   24.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.84  เมื่อวานนี้  19.84        
บลู ดีเซล 24.99   เมื่อวานนี้   24.99                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.99 เมื่อวานนี้   27.99  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.92  เมื่อวานนี้ 12.92

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 19/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 19/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (19/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   28.72    เมื่อวานนี้  28.72
ไฮดีเซล    25.04    เมื่อวานนี้  25.04              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.89    เมื่อวานนี้  19.89      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39  เมื่อวานนี้   24.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63      เมื่อวานนี้  26.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.90    เมื่อวานนี้   26.90    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  33.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้   26.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.85 เมื่อวานนี้   26.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.34   เมื่อวานนี้   24.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.84  เมื่อวานนี้  19.84        
บลู ดีเซล 24.99   เมื่อวานนี้   24.99                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.99 เมื่อวานนี้   27.99  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.92  เมื่อวานนี้ 12.92

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 18/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 18/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (18/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   28.72    เมื่อวานนี้  28.72
ไฮดีเซล    25.04    เมื่อวานนี้  25.04              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.89    เมื่อวานนี้  19.89      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39  เมื่อวานนี้   24.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63      เมื่อวานนี้  26.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.90    เมื่อวานนี้   26.90    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  33.96                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้   26.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.85 เมื่อวานนี้   26.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.34   เมื่อวานนี้   24.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.84  เมื่อวานนี้  19.84        
บลู ดีเซล 24.99   เมื่อวานนี้   24.99                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.99 เมื่อวานนี้   27.99  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.92  เมื่อวานนี้ 12.92

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 13/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 13/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 (13/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   28.72    เมื่อวานนี้  28.22
ไฮดีเซล    25.04    เมื่อวานนี้  24.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.89    เมื่อวานนี้  19.59      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.39  เมื่อวานนี้   23.89     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.63      เมื่อวานนี้  26.13      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.90    เมื่อวานนี้   26.40    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.96   เมื่อวานนี้  33.46                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.58  เมื่อวานนี้   26.08            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.85 เมื่อวานนี้   26.35           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.34   เมื่อวานนี้   23.84        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.84  เมื่อวานนี้  19.54        
บลู ดีเซล 24.99   เมื่อวานนี้   24.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.99 เมื่อวานนี้   27.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.92  เมื่อวานนี้ 12.92

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 12/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 พ.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 12/5/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (12/5/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   24.54    เมื่อวานนี้  24.54
ไฮดีเซล    24.54    เมื่อวานนี้  24.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.59    เมื่อวานนี้  19.59      
แก๊สโซฮอล์ E20  23.89  เมื่อวานนี้   23.89     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.13      เมื่อวานนี้  26.13      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.40    เมื่อวานนี้   26.40    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  33.46                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.08  เมื่อวานนี้   26.08            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.35 เมื่อวานนี้   26.35           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.84   เมื่อวานนี้   23.84        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.54  เมื่อวานนี้  19.54        
บลู ดีเซล 24.49   เมื่อวานนี้   24.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.49 เมื่อวานนี้   27.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.92  เมื่อวานนี้ 12.92

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่