วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (23 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 50 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 30 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 พฤษภาคม 2560

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (23 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 50 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 30 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 23 พฤษภาคม 2560


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน


ไฮ พรีเมียม ดีเซล 29.22
ไฮดีเซล   
 25.54  
แก๊สโซฮอล์ E85  20.19    
แก๊สโซฮอล์ E20  
24.89   
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      
แก๊สโซฮอล์ 95  27.40   


ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 23 พ.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00