วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันลง !! พรุ่งนี้ (4 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมันลง 30 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 คงเดิม ส่วนดีเซลลง 40 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 4 พฤษภาคม 2560

น้ำมันลง !! พรุ่งนี้ (4 พ.ค.60) ปรับราคาน้ำมันลง 30 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 คงเดิม ส่วนดีเซลลง 40 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 4 พฤษภาคม  2560

 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง
ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    24.84   
แก๊สโซฮอล์ E85  19.59     
แก๊สโซฮอล์ E20  24.19    
แก๊สโซฮอล์ 91 26.43       
แก๊สโซฮอล์ 95  26.70    
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 4 พ.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00