วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (22 ก.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกขนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 22 กรกฎาคม 2560 22/7/60

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (22 ก.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกขนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 22 กรกฎาคม 2560 22/7/60


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล 28.52
ไฮดีเซล    24.84   
แก๊สโซฮอล์ E85  19.59     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.83       
แก๊สโซฮอล์ 95  26.10    

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 22 ก.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 18/7/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 18/7/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (18/7/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   28.22    เมื่อวานนี้  28.22
ไฮดีเซล                24.54    เมื่อวานนี้  24.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.29    เมื่อวานนี้  19.29      
แก๊สโซฮอล์ E20  23.09  เมื่อวานนี้   23.09     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.33      เมื่อวานนี้  25.33      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.60    เมื่อวานนี้   25.60    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   32.66   เมื่อวานนี้  32.66                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.28  เมื่อวานนี้   25.28            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.55 เมื่อวานนี้   25.55           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.04   เมื่อวานนี้   23.04        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.24  เมื่อวานนี้  19.24        
บลู ดีเซล 24.49   เมื่อวานนี้   24.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.49 เมื่อวานนี้   27.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.37  เมื่อวานนี้ 13.37

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/7/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/7/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (17/7/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
พรีเมียม ดีเซล s   28.22    เมื่อวานนี้  28.22
ไฮดีเซล                24.54    เมื่อวานนี้  24.54              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.29    เมื่อวานนี้  19.29      
แก๊สโซฮอล์ E20  23.09  เมื่อวานนี้   23.09     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.33      เมื่อวานนี้  25.33      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.60    เมื่อวานนี้   25.60    

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   32.66   เมื่อวานนี้  32.66                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.28  เมื่อวานนี้   25.28            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.55 เมื่อวานนี้   25.55           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.04   เมื่อวานนี้   23.04        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.24  เมื่อวานนี้  19.24        
บลู ดีเซล 24.49   เมื่อวานนี้   24.49                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.49 เมื่อวานนี้   27.49  

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  13.37  เมื่อวานนี้ 13.37

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (5 ก.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น เฉพาะดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 5 กรกฎาคม 2560 5/7/60

น้ำมันขึ้น !! พรุ่งนี้ (5 ก.ค.60) ปรับราคาน้ำมันขึ้น เฉพาะดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 5 กรกฎาคม 2560 5/7/60


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล 28.22
ไฮดีเซล    24.54   
แก๊สโซฮอล์ E85  19.29     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.33       
แก๊สโซฮอล์ 95  25.60    

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 1 ก.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00