วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 20/7/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 20/7/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (20/7/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   32.46  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 32.46   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              28.59 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.59   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.84   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.24  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  26.24   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.88   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.88   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.15  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  29.15   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 14.29  เมื่อวานนี้ ราคา 14.29   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 36.26 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 36.26  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.88 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.88  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.15 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.15  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.24 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 26.24 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.84 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 28.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 28.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 31.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  31.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 14.29  เมื่อวานนี้ ราคา 14.29

ราคาน้ํามัน ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน ราคาน้ํามันปตท ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันย้อนหลัง น้ํามันเบนซิน ราคาน้ํามันดีเซลวันนี้ ราคาน้ํามันปตทวันนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันบางจาก น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันวันนี้บางจาก น้ํามันe85 ราคาน้ำมันวันนี้ปตท ราคาแก๊ส ราคาน้ํามันเรียลไทม์ ราคาดีเซล ราคาน้ํามันปตทย้อนหลัง ค่าน้ํามัน เช็คราคาน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันวันนี้ e20ราคา น้ํามันวันนี้ ค่าน้ำมัน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ปตทวันนี้ เช็คราคาน้ํามัน ราคาน้ํามันบางจากวันนี้ e85ราคา น้ำมันบางจาก น้ํามันบางจาก ราคาน้ํามันเบนซิน าคาน้ำมันวันนี้บางจาก น้ำมันราคา ราคาน้ํามันย้อนหลังปตท ราคาน้ำมันย้อนหลังบางจาก ราคาน้ำมันปัจจุบัน ราคาน้ำมันบางจากวันนี้ ราคาngv ราคาน้ํามันดีเซลย้อนหลัง

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

น้ำมันลง ทุกชนิด!! ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ลง 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลง 30 สตางค์ต่อลิตร ปรับราคาขายปลีกน้ํามันบางจาก มีผล 17 กรกฏาคม 2561 17/7/61

น้ำมันลง ทุกชนิด!! ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ลง 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลง 30 สตางค์ต่อลิตร ปรับราคาขายปลีกน้ํามันบางจาก มีผล 17 กรกฏาคม 2561 17/7/61


ประกาศจาก บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ราคาขายปลีกน้ํามัน ที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล ราคา 33.06 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล ราคา   28.59  บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.84  บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.24  บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.88  บาท/ลิตร 
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.15  บาท/ลิตร 

ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาน้ํามันวันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมัน ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ปตท น้ํามันขึ้นราคา แนวโน้มราคาน้ำมัน ข่าวราคาน้ํามัน ข่าวราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ แนวโน้มราคาน้ํามันพรุ่งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน โดยจะมีผล วันที่ 17 ก.ค. 61 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 14/7/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 14/7/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (14/7/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   32.96  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 32.96   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              29.09 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 29.09   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 21.14  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 21.14   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.74  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  26.74   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.38   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 29.38   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.65  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  29.65   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 14.14  เมื่อวานนี้ ราคา 14.14   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 36.76 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 36.76  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.38 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.38  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.65 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.65  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.74 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 26.74 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 21.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 21.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 29.09  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 29.09  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 32.09 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  32.09 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 14.06  เมื่อวานนี้ ราคา 14.06

ราคาน้ํามัน ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน ราคาน้ํามันปตท ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันย้อนหลัง น้ํามันเบนซิน ราคาน้ํามันดีเซลวันนี้ ราคาน้ํามันปตทวันนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันบางจาก น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันวันนี้บางจาก น้ํามันe85 ราคาน้ำมันวันนี้ปตท ราคาแก๊ส ราคาน้ํามันเรียลไทม์ ราคาดีเซล ราคาน้ํามันปตทย้อนหลัง ค่าน้ํามัน เช็คราคาน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันวันนี้ e20ราคา น้ํามันวันนี้ ค่าน้ำมัน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ปตทวันนี้ เช็คราคาน้ํามัน ราคาน้ํามันบางจากวันนี้ e85ราคา น้ำมันบางจาก น้ํามันบางจาก ราคาน้ํามันเบนซิน าคาน้ำมันวันนี้บางจาก น้ำมันราคา ราคาน้ํามันย้อนหลังปตท ราคาน้ำมันย้อนหลังบางจาก ราคาน้ำมันปัจจุบัน ราคาน้ำมันบางจากวันนี้ ราคาngv ราคาน้ํามันดีเซลย้อนหลัง

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 13/7/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 13/7/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (13/7/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   32.96  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 32.96   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              29.09 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 29.09   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 21.14  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 21.14   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.74  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  26.74   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.38   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 29.38   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.65  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  29.65   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 14.14  เมื่อวานนี้ ราคา 14.14   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 36.76 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 36.76  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.38 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.38  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.65 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.65  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 26.74 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 26.74 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 21.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 21.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 29.09  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 29.09  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 32.09 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  32.09 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 14.06  เมื่อวานนี้ ราคา 14.06

ราคาน้ํามัน ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน ราคาน้ํามันปตท ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันย้อนหลัง น้ํามันเบนซิน ราคาน้ํามันดีเซลวันนี้ ราคาน้ํามันปตทวันนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันบางจาก น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันวันนี้บางจาก น้ํามันe85 ราคาน้ำมันวันนี้ปตท ราคาแก๊ส ราคาน้ํามันเรียลไทม์ ราคาดีเซล ราคาน้ํามันปตทย้อนหลัง ค่าน้ํามัน เช็คราคาน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันวันนี้ e20ราคา น้ํามันวันนี้ ค่าน้ำมัน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ปตทวันนี้ เช็คราคาน้ํามัน ราคาน้ํามันบางจากวันนี้ e85ราคา น้ำมันบางจาก น้ํามันบางจาก ราคาน้ํามันเบนซิน าคาน้ำมันวันนี้บางจาก น้ำมันราคา ราคาน้ํามันย้อนหลังปตท ราคาน้ำมันย้อนหลังบางจาก ราคาน้ำมันปัจจุบัน ราคาน้ำมันบางจากวันนี้ ราคาngv ราคาน้ํามันดีเซลย้อนหลัง

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่