วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/2/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/2/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (17/2/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.11  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.11   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.24 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.24   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.19  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.19   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.59  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.59   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.83   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.83   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.10  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.10   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.38  เมื่อวานนี้ ราคา 13.38   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.16 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.16  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.78 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  26.78  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.05 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.05  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.54 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.54 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.19  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.19  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.19 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.19 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

น้ำมันลง ทุกชนิด!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 16/2/61 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ทุกชนิด!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 16/2/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16/2/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.11  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.61   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.24 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.74   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.19  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.49   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.59  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.09   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.83   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.33   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.10  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.60   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.38  เมื่อวานนี้ ราคา 13.38   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.16 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.66  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.78 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.38  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.05 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.55  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.54 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.04 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.44 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.19  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.69  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.19 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.69 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

น้ำมันลง ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (16 ก.พ.61) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามันลง ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16/2/61

น้ำมันลง ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (16 ก.พ.61) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามันลง ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16/2/61

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด

ราคาขายปลีกน้ํามัน ที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.11 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล ราคา   26.24  บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 (น้ำมัน e85) ราคา   20.19 บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.59  บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.83  บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 27.10  บาท/ลิตร

ข่าวราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ แนวโน้มราคาน้ํามันพรุ่งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต 


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 16 ก.พ. 61 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

น้ำมันลง ทุกชนิด!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 14/2/61 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ทุกชนิด!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 14/2/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (14/2/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.61  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 31.11   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.74 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.24   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.49  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.79   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.09  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.59   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.33   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.83   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.60  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.10   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.38  เมื่อวานนี้ ราคา 13.38   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.66 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.16  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.38 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.88  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.55 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.05  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.04 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.54 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.44 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.74 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.69  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 27.19  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.69 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  30.19 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 12/2/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.พ. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 12/2/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (12/2/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   31.11  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 31.11   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              27.24 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.24   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.79  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.79   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.59  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.59   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.83   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.83   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.10  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.10   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.38  เมื่อวานนี้ ราคา 13.38   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.16 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.16  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.78 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.88  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.05 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.05  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.54 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.54 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.74 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.74 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 27.19  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 27.19  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.19 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  30.19 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่