วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/3/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/3/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 16 มีนาคม 2561 (17/3/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.51   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.19  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.19   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.89   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.13   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.13   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.40  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.40   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.76  เมื่อวานนี้ ราคา 13.76   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.46 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.46  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.08 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.08  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.35 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.35  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.84 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.84 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 16/3/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 16/3/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 16 มีนาคม 2561 (16/3/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.51   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.19  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.19   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.89   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.13   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.13   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.40  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.40   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.76  เมื่อวานนี้ ราคา 13.76   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.46 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.46  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.08 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.08  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.35 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.35  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.84 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.84 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 15/3/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 15/3/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 15 มีนาคม 2561 (15/3/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.51   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.19  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.19   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.89   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.13   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.13   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.40  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.40   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.76  เมื่อวานนี้ ราคา 13.76   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.46 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.46  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.08 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.08  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.35 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.35  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.84 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.84 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 14/3/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มี.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 14/3/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 14 มีนาคม 2561 (14/3/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   30.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 30.51   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.19  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.19   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.89  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.89   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.13   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.13   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.40  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.40   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.76  เมื่อวานนี้ ราคา 13.76   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.46 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.46  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.08 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.08  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.35 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.35  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.84 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.84 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.14 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.14 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.33  เมื่อวานนี้ ราคา 13.33

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่