วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 19 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 19/1/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 19 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 19/1/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 19 มกราคม 2561 (19/1/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   31.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.51   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              27.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.99  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.99   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.99  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.99   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.23   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 28.23   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.50  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.50   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.56 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.56  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.18 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.18  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.45 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.45  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.94 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.94 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.94 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.94 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 27.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 27.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  30.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 18/1/61 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 18/1/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 18 มกราคม 2561 (18/1/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   31.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.11   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              27.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.99  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.69   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.99  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.49   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.23   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.73   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.50  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.00   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.56 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.06  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.18 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.68  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.45 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.95  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.94 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.44 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.94 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.64 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 27.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 27.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  30.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล!! พรุ่งนี้ (18 ม.ค.61) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามันขึ้น ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 18 มกราคม 2561 18/1/61

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล!! พรุ่งนี้ (18 ม.ค.61) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามันขึ้น ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 18 มกราคม 2561 18/1/61

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาขายปลีกน้ํามัน ที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เป็นราคา ดังนี้

ไฮ พรีเมียม ดีเซล ราคา 31.51 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล ราคา   27.64  บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 (น้ำมัน e85) ราคา   20.99 บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.99  บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.23  บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 28.50  บาท/ลิตร

ข่าวราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ แนวโน้มราคาน้ํามันพรุ่งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 18 ม.ค. 61 ตั้งแต่ เวลา 05.00

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/1/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 17/1/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 17 มกราคม 2561 (17/1/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   31.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.11   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              27.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.69  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.69   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.49  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.49   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.73   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.73   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.00  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.00   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.06 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.06  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.68 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.68  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.95 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.95  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.44 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.44 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.64 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.64 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 27.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 27.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  30.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 16/1/61 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ม.ค. 61 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 16/1/61 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 16 มกราคม 2561 (16/1/61)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   31.51  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.11   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              27.64 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.64   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.69  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.69   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.49  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.49   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.73   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.73   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.00  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  28.00   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 35.06 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 35.06  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.68 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.68  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.95 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.95  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.44 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.44 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.64 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.64 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 27.59  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 27.59  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 30.59 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  30.59 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่