วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 17/10/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 17/10/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 17 ตุลาคม 2560 (17/10/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   29.52  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 29.52   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              25.84 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 25.84   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.09  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.09   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.59  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.59   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.93   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.93   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.10  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.10   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.16 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.16  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.78 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  26.78  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.05 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.05  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.54 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.54 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.04 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.04 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 25.79  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 25.79  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 28.79 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.79 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 16/10/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 16/10/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (16/10/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   29.52  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 29.52   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              25.84 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 25.84   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.09  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.09   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.59  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.59   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.93   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.93   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.10  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.10   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.16 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.16  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.78 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  26.78  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.05 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.05  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.54 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.54 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.04 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.04 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 25.79  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 25.79  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 28.79 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.79 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 13/10/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 13/10/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 13 ตุลาคม 2560 (13/10/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   29.52  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 29.52   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              25.84 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 25.84   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.09  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.09   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.59  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  24.59   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.93   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.93   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.10  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.10   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.16 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.16  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.78 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  26.78  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.05 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.05  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 24.54 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 24.54 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.04 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.04 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 25.79  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 25.79  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 28.79 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  28.79 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บางจาก ลดราคาน้ำมัน ถวายอาลัย 26 ต.ค.60 นี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามัน ลง 1.5 บาท/ลิตร บางจาก มีผล 26 ตุลาคม 2560 26/10/60

บางจาก ลดราคาน้ำมัน ถวายอาลัย 26 ต.ค.60 นี้ ปรับราคาขายปลีกน้ํามัน ลง 1.5 บาท/ลิตร บางจาก มีผล 26 ตุลาคม 2560 26/10/60


ประกาศจาก บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ราคาขายปลีกน้ํามัน ปรับราคาน้ำมันลง 1.5 บาท/ลิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อ ร่วมถวายความอาลัย


ข่าวราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ แนวโน้มราคาน้ํามันพรุ่งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 7/10/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท และ บางจาก ประจำวันที่ 7/10/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 7 ตุลาคม 2560 (7/10/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

พรีเมียม ดีเซล s ราคา   29.92  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 29.92   บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  ราคา              26.24 บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 26.24   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.49  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 20.49   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.39  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  25.39   บาท/ลิตร  

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.63   บาท/ลิตร   เมื่อวานนี้ ราคา 27.63   บาท/ลิตร   

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.90  บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา  27.90   บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.51  เมื่อวานนี้ ราคา 13.51   


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

บลู แก๊สโซลีน  ราคา 34.96 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 34.96  บาท/ลิตร   

บลู แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.58 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.58  บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.85 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  27.85  บาท/ลิตร         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 25.34 บาท/ลิตร  เมื่อวานนี้ ราคา 25.34 บาท/ลิตร 

บลู แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 20.44 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 20.44 บาท/ลิตร    

บลู ดีเซล ราคา 26.19  บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา 26.19  บาท/ลิตร                   

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล ราคา 29.19 บาท/ลิตร เมื่อวานนี้ ราคา  29.19 บาท/ลิตร 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV ราคา 13.46  เมื่อวานนี้ ราคา 13.46ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่