วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 (2/6/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 (2/6/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน  2558 (1/6/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.99    เมื่อวานนี้  25.99
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้ 
22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  26.78  เมื่อวานนี้ 
26.78

แก๊สโซฮอล์ 91 28.18      เมื่อวานนี้ 
28.18

แก๊สโซฮอล์ 95   29.00    เมื่อวานนี้  
29.00


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 28.18  เมื่อวานนี้    
28.18

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.00 เมื่อวานนี้   
29.00

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.78   เมื่อวานนี้  
26.78

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.88  เมื่อวานนี้  
22.88

บลู ดีเซล 25.99   เมื่อวานนี้   
25.99

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.99 เมื่อวานนี้  
28.99

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่  

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง!!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 (30/5/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 พ.ค. 58

น้ำมันลง!!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 (30/5/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 พ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 (30/5/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.99    เมื่อวานนี้  26.39  ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้ 
23.28 ลดลง 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  26.78  เมื่อวานนี้ 
27.18
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 28.18      เมื่อวานนี้ 
28.58 
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   29.00    เมื่อวานนี้  
29.40
ลดลง 40 สตางค์

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  35.16 ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 28.18  เมื่อวานนี้    
28.58
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.00 เมื่อวานนี้   
29.40
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.78   เมื่อวานนี้  
27.18
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.88  เมื่อวานนี้  
23.28
ลดลง 40 สตางค์
บลู ดีเซล 25.99   เมื่อวานนี้   
26.39
ลดลง 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.99 เมื่อวานนี้  
29.39
ลดลง 40 สตางค์
 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่  

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (29/5/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 พ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (29/5/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 พ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (29/5/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.39    เมื่อวานนี้  26.39
แก๊สโซฮอล์ E85  23.28   เมื่อวานนี้ 
23.28
แก๊สโซฮอล์ E20  27.18  เมื่อวานนี้ 
27.18
แก๊สโซฮอล์ 91 28.58      เมื่อวานนี้ 
28.58
แก๊สโซฮอล์ 95   29.40    เมื่อวานนี้  
29.40

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   35.16   เมื่อวานนี้  35.16
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 28.58  เมื่อวานนี้    
28.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.40 เมื่อวานนี้   
29.40
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 27.18   เมื่อวานนี้  
27.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.28  เมื่อวานนี้  
23.28
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   
26.39
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้  
29.39

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่