วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 (1/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 (1/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม  2558 (1/8/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29          
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68       
แก๊สโซฮอล์ E20  25.98  เมื่อวานนี้  25.98       
แก๊สโซฮอล์ 91 27.38      เมื่อวานนี้  27.38          
แก๊สโซฮอล์ 95   28.20    เมื่อวานนี้   28.20          

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้     27.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.20 เมื่อวานนี้    28.20         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.98   เมื่อวานนี้   25.98       
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68         
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29  

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (31/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (31/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (31/7/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.69    เมื่อวานนี้  23.69          
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68       
แก๊สโซฮอล์ E20  25.98  เมื่อวานนี้  25.98       
แก๊สโซฮอล์ 91 27.38      เมื่อวานนี้  27.38          
แก๊สโซฮอล์ 95   28.20    เมื่อวานนี้   28.20          

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้     27.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.20 เมื่อวานนี้    28.20         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.98   เมื่อวานนี้   25.98       
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68         
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้    23.69         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พรุ่งนี้ (30 ก.ค.58) ดีเซลลง 40 สตางค์ ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก

พรุ่งนี้ (30 ก.ค.58) ดีเซลลง 40 สตางค์ ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหย๋ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีกเฉพาะน้ำมันดีเซล ลงไปอีก 40 สต. ต่อ ลิตรโดยจะมีผล พรุ่งนี้ 30 ก.ค. ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 30 กรฏาคม 2558
 

ราคาใหม่เป็นดังนี้ ดีเซล ราคา 23.29 บาท/ลิตร

ดีเซล ลดลง 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29/7/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.69    เมื่อวานนี้  23.69          
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68       
แก๊สโซฮอล์ E20  25.98  เมื่อวานนี้  25.98       
แก๊สโซฮอล์ 91 27.38      เมื่อวานนี้  27.38          
แก๊สโซฮอล์ 95   28.20    เมื่อวานนี้   28.20          

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้     27.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.20 เมื่อวานนี้    28.20         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.98   เมื่อวานนี้   25.98       
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68         
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้    23.69         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28/7/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.69    เมื่อวานนี้  23.69          
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68       
แก๊สโซฮอล์ E20  25.98  เมื่อวานนี้  25.98       
แก๊สโซฮอล์ 91 27.38      เมื่อวานนี้  27.38          
แก๊สโซฮอล์ 95   28.20    เมื่อวานนี้   28.20          

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้     27.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.20 เมื่อวานนี้    28.20         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.98   เมื่อวานนี้   25.98       
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68         
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้    23.69         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27/7/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27/7/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.69    เมื่อวานนี้  24.09             ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68       
แก๊สโซฮอล์ E20  25.98  เมื่อวานนี้  25.98       
แก๊สโซฮอล์ 91 27.38      เมื่อวานนี้  27.38          
แก๊สโซฮอล์ 95   28.20    เมื่อวานนี้   28.20          

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้     27.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.20 เมื่อวานนี้    28.20         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.98   เมื่อวานนี้   25.98       
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68         
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้    24.09          
ลดลง 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   27.09    
ลดลง 40 สตางค์

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่