วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กันยายน 2558 (1/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กันยายน 2558 (1/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ก.ค. 58


ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กันยายน  2558 (1/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.49    เมื่อวานนี้  22.49         
แก๊สโซฮอล์ E85  21.78   เมื่อวานนี้  21.78       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.88  เมื่อวานนี้  23.88      

แก๊สโซฮอล์ 91 25.28      เมื่อวานนี้  25.28       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.10    เมื่อวานนี้   26.10      


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.66   เมื่อวานนี้  33.06          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.28  เมื่อวานนี้     25.28       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.10 เมื่อวานนี้    26.10         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.88   เมื่อวานนี้   23.88        

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.78  เมื่อวานนี้   21.78       

บลู ดีเซล 22.49   เมื่อวานนี้    22.49         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.49 เมื่อวานนี้   25.49     

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 (31/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 (31/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 ส.ค. 58


ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม  2558 (31/8/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.49    เมื่อวานนี้  22.49         
แก๊สโซฮอล์ E85  21.78   เมื่อวานนี้  21.78       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.88  เมื่อวานนี้  23.88      

แก๊สโซฮอล์ 91 25.28      เมื่อวานนี้  25.28       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.10    เมื่อวานนี้   26.10      


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.66   เมื่อวานนี้  33.06          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.28  เมื่อวานนี้     25.28       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.10 เมื่อวานนี้    26.10         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.88   เมื่อวานนี้   23.88        

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.78  เมื่อวานนี้   21.78       

บลู ดีเซล 22.49   เมื่อวานนี้    22.49         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.49 เมื่อวานนี้   25.49     

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 (29/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ส.ค. 58

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 (29/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ส.ค. 58ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 สิงหาคม  2558 (29/8/58)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.49    เมื่อวานนี้  22.49         คงที่
แก๊สโซฮอล์ E85  21.78   เมื่อวานนี้  21.78      
คงที่
แก๊สโซฮอล์ E20  23.88  เมื่อวานนี้  24.28      
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 25.28      เมื่อวานนี้  25.68       
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   26.10    เมื่อวานนี้   26.50     
ลดลง 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.66   เมื่อวานนี้  33.06          คงที่
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.28  เมื่อวานนี้     25.68      
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.10 เมื่อวานนี้    26.50         
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.88   เมื่อวานนี้   24.28       
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.78  เมื่อวานนี้   21.78      
คงที่
บลู ดีเซล 22.49   เมื่อวานนี้    22.49        
คงที่
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.49 เมื่อวานนี้   25.49    
คงที่
 


แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เฮอีก พรุ่งนี้ (29 ส.ค.58) น้ำมัน ลง!! บางชนิดทั้ง ปตท. และ บางจาก

เฮอีก พรุ่งนี้ (29 ส.ค.58) น้ำมัน ลง!! บางชนิดทั้ง ปตท. และ บางจาก 

 
ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีกน้ำมัน ลงไปอีก 40 สต. ต่อ ลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 และไฮดีเซล
 
ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2558

 เบนซิน ออกเทน 95 อยู่ที่ 32.66 บาท/ลิตร 
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 26.10 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 25.28 บาท/ลิตร
E20 อยู่ที่ 23.88 บาท/ลิตร 


ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 29 ส.ค. ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 (28/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 (28/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม  2558 (28/8/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.49    เมื่อวานนี้  22.49         
แก๊สโซฮอล์ E85  21.78   เมื่อวานนี้  21.78      

แก๊สโซฮอล์ E20  24.28  เมื่อวานนี้  24.28      

แก๊สโซฮอล์ 91 25.68      เมื่อวานนี้  25.68       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.50     

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.06   เมื่อวานนี้  33.06         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.68  เมื่อวานนี้     25.68      

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.50 เมื่อวานนี้    26.50         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.28   เมื่อวานนี้   24.28       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.78  เมื่อวานนี้   21.78      

บลู ดีเซล 22.49   เมื่อวานนี้    22.49        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.49 เมื่อวานนี้   25.49    

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 (27/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 (27/8/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 ส.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม  2558 (27/8/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.49    เมื่อวานนี้  22.49         
แก๊สโซฮอล์ E85  21.78   เมื่อวานนี้  21.78      

แก๊สโซฮอล์ E20  24.28  เมื่อวานนี้  24.28      

แก๊สโซฮอล์ 91 25.68      เมื่อวานนี้  25.68       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.50     

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.06   เมื่อวานนี้  33.06         
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.68  เมื่อวานนี้     25.68      

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.50 เมื่อวานนี้    26.50         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.28   เมื่อวานนี้   24.28       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.78  เมื่อวานนี้   21.78      

บลู ดีเซล 22.49   เมื่อวานนี้    22.49        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.49 เมื่อวานนี้   25.49    

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่