วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (31/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (31/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม  2558 (31/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.79   เมื่อวานนี้  19.79       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.29  เมื่อวานนี้  23.29       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.23      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    เมื่อวานนี้   25.65        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.56   เมื่อวานนี้  32.56          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.18  เมื่อวานนี้     25.18       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.60 เมื่อวานนี้    25.60          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.24   เมื่อวานนี้   23.24       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.74  เมื่อวานนี้   19.74       

บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    22.99        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   25.99      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 (30/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 (30/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 ตุลาคม  2558 (30/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.79   เมื่อวานนี้  19.79       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.29  เมื่อวานนี้  23.29       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.23      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    เมื่อวานนี้   25.65        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.56   เมื่อวานนี้  32.56          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.18  เมื่อวานนี้     25.18       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.60 เมื่อวานนี้    25.60          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.24   เมื่อวานนี้   23.24       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.74  เมื่อวานนี้   19.74       

บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    22.99        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   25.99      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 (29/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 (29/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม  2558 (29/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.79   เมื่อวานนี้  19.79       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.29  เมื่อวานนี้  23.29       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.23      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    เมื่อวานนี้   25.65        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.56   เมื่อวานนี้  32.56          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.18  เมื่อวานนี้     25.18       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.60 เมื่อวานนี้    25.60          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.24   เมื่อวานนี้   23.24       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.74  เมื่อวานนี้   19.74       

บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    22.99        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   25.99      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (26/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (26/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม  2558 (26/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.99   เมื่อวานนี้  19.99       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.69  เมื่อวานนี้  23.69       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.05    เมื่อวานนี้   26.05        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้     25.58       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.00 เมื่อวานนี้    26.00          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.64   เมื่อวานนี้   23.64       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.94  เมื่อวานนี้   19.94       

บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    22.99        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   25.99      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2558 (24/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2558 (24/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม  2558 (24/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.99   เมื่อวานนี้  19.99       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.69  เมื่อวานนี้  23.69       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.05    เมื่อวานนี้   26.05        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้     25.58       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.00 เมื่อวานนี้    26.00          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.64   เมื่อวานนี้   23.64       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.94  เมื่อวานนี้   19.94       

บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    22.99        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   25.99      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 ตุลาคม 2558 (23/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 ตุลาคม 2558 (23/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 ตุลาคม  2558 (23/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.99   เมื่อวานนี้  19.99       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.69  เมื่อวานนี้  23.69       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.05    เมื่อวานนี้   26.05        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้     25.58       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.00 เมื่อวานนี้    26.00          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.64   เมื่อวานนี้   23.64       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.94  เมื่อวานนี้   19.94       

บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    22.99        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   25.99      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 (22/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 (22/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 ตุลาคม  2558 (22/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.04         
แก๊สโซฮอล์ E85  19.99   เมื่อวานนี้  19.99       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.69  เมื่อวานนี้  23.69       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.05    เมื่อวานนี้   26.05        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้     25.58       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.00 เมื่อวานนี้    26.00          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.64   เมื่อวานนี้   23.64       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.94  เมื่อวานนี้   19.94       

บลู ดีเซล 23.39   เมื่อวานนี้    23.39        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.39 เมื่อวานนี้   26.39      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 (21/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 ต.ค. 58

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 (21/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม  2558 (21/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.04    เมื่อวานนี้  23.44         ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  19.99   เมื่อวานนี้  20.19      
ลดลง 20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  23.69  เมื่อวานนี้  24.09       
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  26.03       
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   26.05    เมื่อวานนี้   26.45       
ลดลง 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  33.36          ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้     25.98      
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.00 เมื่อวานนี้    26.40          
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.64   เมื่อวานนี้   24.04       
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.94  เมื่อวานนี้   20.14      
ลดลง 20 สตางค์
บลู ดีเซล 22.99   เมื่อวานนี้    23.39       
ลดลง 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.99 เมื่อวานนี้   26.39      
ลดลง 40 สตางค์

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55