วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/6/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/6/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 มิถุนายน 2559 (1/6/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  25.14             
แก๊สโซฮอล์ E85  18.94   เมื่อวานนี้  18.94     

แก๊สโซฮอล์ E20  23.09  เมื่อวานนี้   23.09       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.23      เมื่อวานนี้  25.23         

แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    เมื่อวานนี้   25.65        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.56   เมื่อวานนี้  32.56              
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.18  เมื่อวานนี้   25.18         

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.60 เมื่อวานนี้   25.60          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.04   เมื่อวานนี้   23.04      

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.89  เมื่อวานนี้  18.89      

บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   25.09                      
 
 

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   28.09  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ดีเซลขึ้น!!... วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31/5/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซลขึ้น!!... วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 พ.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31/5/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (31/5/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  24.74              +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  18.94   เมื่อวานนี้  18.94     

แก๊สโซฮอล์ E20  23.09  เมื่อวานนี้   23.09       

แก๊สโซฮอล์ 91 25.23      เมื่อวานนี้  25.23         

แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    เมื่อวานนี้   25.65        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.56   เมื่อวานนี้  32.56              
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.18  เมื่อวานนี้   25.18         

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.60 เมื่อวานนี้   25.60          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.04   เมื่อวานนี้   23.04      

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.89  เมื่อวานนี้  18.89      

บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   24.69                      
 
 
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   27.69  
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่