วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 พ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 1/11/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 พ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 1/11/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (1/11/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 31/10/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 31/10/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (31/10/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 29/10/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 29/10/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 ตุลาคม 2559 (29/10/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 28/10/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 28/10/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 28 ตุลาคม 2559 (28/10/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 27/10/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 27/10/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (27/10/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 26/10/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 26/10/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (26/10/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 24/10/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ต.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 24/10/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 24 ตุลาคม 2559 (24/10/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.64    เมื่อวานนี้  24.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39  เมื่อวานนี้   23.39     
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63      เมื่อวานนี้  25.63      
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    เมื่อวานนี้   25.90     


 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.96   เมื่อวานนี้  32.96                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.58  เมื่อวานนี้   25.58            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.85 เมื่อวานนี้   25.85           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.34   เมื่อวานนี้   23.34        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.59         
บลู ดีเซล 24.59   เมื่อวานนี้   24.59                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.59 เมื่อวานนี้   27.59   

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.51  เมื่อวานนี้    12.51

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่