วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 1//2/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.พ. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 1//2/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (1/2/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 31//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 31//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 31 มกราคม 2560 (31/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 30//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 30//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 มกราคม 2560 (30/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 28//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 28//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 28 มกราคม 2560 (28/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 27//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 27//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 มกราคม 2560 (27/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 26//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 26//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 26 มกราคม 2560 (26/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 25 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 25//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 25 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 25//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 25 มกราคม 2560 (25/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 23//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 23//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 23 มกราคม 2560 (23/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  25.19  เมื่อวานนี้   25.19     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.43      เมื่อวานนี้  27.43      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.70    เมื่อวานนี้   27.70    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.76   เมื่อวานนี้  34.76                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.38  เมื่อวานนี้   27.38            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.65 เมื่อวานนี้   27.65           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.14   เมื่อวานนี้   25.14        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 18//1/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ม.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 18//1/60 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 18 มกราคม 2560 (18/1/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.44    เมื่อวานนี้  26.44               
แก๊สโซฮอล์ E85  19.94   เมื่อวานนี้  19.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89  เมื่อวานนี้   24.89     
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      เมื่อวานนี้  27.13      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.40    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้   27.08            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.35 เมื่อวานนี้   27.35           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.84   เมื่อวานนี้   24.84        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.89  เมื่อวานนี้  19.89        
บลู ดีเซล 26.39   เมื่อวานนี้   26.39                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.39 เมื่อวานนี้   29.39  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)   แก๊ส NGV  11.94  เมื่อวานนี้    11.94

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่