วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 30/3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 30/3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 มีนาคม 2560 (28/3/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.74    เมื่อวานนี้  24.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.39    เมื่อวานนี้  19.39      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.09  เมื่อวานนี้   24.09     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.33      เมื่อวานนี้  26.33      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.60    เมื่อวานนี้   26.60    


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.66   เมื่อวานนี้  33.66                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.28  เมื่อวานนี้   26.28            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.55 เมื่อวานนี้   26.55           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.04   เมื่อวานนี้   24.04        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.34  เมื่อวานนี้  19.34        
บลู ดีเซล 24.69   เมื่อวานนี้   24.69                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.69 เมื่อวานนี้   27.69  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.64   เมื่อวานนี้    12.64

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 28/3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 28/3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 28 มีนาคม 2560 (28/3/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  25.14              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.39    เมื่อวานนี้  19.39      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.09  เมื่อวานนี้   24.09     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.33      เมื่อวานนี้  26.33      
แก๊สโซฮอล์ 95   26.60    เมื่อวานนี้   26.60    


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   33.66   เมื่อวานนี้  33.66                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.28  เมื่อวานนี้   26.28            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.55 เมื่อวานนี้   26.55           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.04   เมื่อวานนี้   24.04        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.34  เมื่อวานนี้  19.34        
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   25.09                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   28.09  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.64   เมื่อวานนี้    12.64

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 14//3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 14//3/60 ราคาแก๊ส NGV

 

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 14 มีนาคม 2560 (14/3/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.14    เมื่อวานนี้  26.14              
แก๊สโซฮอล์ E85  19.69    เมื่อวานนี้  19.69      
แก๊สโซฮอล์ E20  24.59  เมื่อวานนี้   24.59     
แก๊สโซฮอล์ 91 26.83      เมื่อวานนี้  26.83      
แก๊สโซฮอล์ 95   27.10    เมื่อวานนี้   27.10    


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)
บลู แก๊สโซลีน   34.16   เมื่อวานนี้  34.16                
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.78  เมื่อวานนี้   26.78            
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.05 เมื่อวานนี้   27.05           
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.54   เมื่อวานนี้   24.54        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.64  เมื่อวานนี้  19.64        
บลู ดีเซล 26.09   เมื่อวานนี้   26.09                         
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้   29.09  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.64   เมื่อวานนี้    12.64

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันลง ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (11 มี.ค.60) ปรับราคาน้ำมันลง 30 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 15 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซล ลง 50 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 11 มีนาคม 2560

น้ำมันลง ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (11 มี.ค.60) ปรับราคาน้ำมันลง 30 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ลง 15 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซล ลง 50 สตางค์/ลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 11 มีนาคม 2560

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560 ตั้งแต่ 5.00 น.

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    26.14   
แก๊สโซฮอล์ E85  19.69     
แก๊สโซฮอล์ E20  24.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 26.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.10    
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 11 มี.ค. 60 ตั้งแต่ เวลา 05.00 

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 9//3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 9//3/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 9//3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 9 มีนาคม 2560 (9/3/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  19.84   เมื่อวานนี้  19.84       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89  เมื่อวานนี้   24.89      
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      เมื่อวานนี้  27.13       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.40     


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้   27.08             
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.35 เมื่อวานนี้   27.35            
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.84   เมื่อวานนี้   24.84         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.79  เมื่อวานนี้  19.79         
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60 

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 7 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 7//3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 7 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 7//3/60 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 7 มีนาคม 2560 (7/3/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  19.84   เมื่อวานนี้  19.84       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89  เมื่อวานนี้   24.89      
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      เมื่อวานนี้  27.13       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.40     


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้   27.08             
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.35 เมื่อวานนี้   27.35            
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.84   เมื่อวานนี้   24.84         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.79  เมื่อวานนี้  19.79         
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60 

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 6 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 6//3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 6 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 6//3/60 ราคาแก๊ส NGV

 

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันวันนี้ 6 มี.ค. 60 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 6//3/60 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 2 มีนาคม 2560 (2/3/60)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    26.64    เมื่อวานนี้  26.64                
แก๊สโซฮอล์ E85  19.84   เมื่อวานนี้  19.84       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.89  เมื่อวานนี้   24.89      
แก๊สโซฮอล์ 91 27.13      เมื่อวานนี้  27.13       
แก๊สโซฮอล์ 95   27.40    เมื่อวานนี้   27.40     


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้   27.08             
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.35 เมื่อวานนี้   27.35            
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.84   เมื่อวานนี้   24.84         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  19.79  เมื่อวานนี้  19.79         
บลู ดีเซล 26.59   เมื่อวานนี้   26.59                          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.59 เมื่อวานนี้   29.59   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60 

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่