วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 กันยายน 2562 ราคาน้ำมัน 13 ก.ย. 62 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 13/9/62 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 กันยายน 2562 ราคาน้ำมัน 13 ก.ย. 62 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 13/9/62 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 13 กันยายน 2562 (13/9/62)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคา บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเมื่อวาน

ราคา บาท/ลิตร

พรีเมียม ดีเซล s 

29.96

29.96

ไฮดีเซล

26.09

26.09

ไฮดีเซล B20

21.09

21.09

แก๊สโซฮอล์ E85

20.04

20.04

แก๊สโซฮอล์ E20

24.64

24.64

แก๊สโซฮอล์ 91

27.38

27.38

แก๊สโซฮอล์ 95

27.65 

27.65

ราคาแกีส NGV 


ราคาแก๊ส NGV วันนี้

ราคา บาท/กก.

ราคาแก๊ส NGV เมื่อวาน

ราคา บาท/กก.

แกีส NGV (แก๊สเอ็นจีวี)

15.66

15.66


ราคาน้ำมัน ปตท.วันนี้ (บาท/ลิตร) 
ราคาขายปลีกน้ํามัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคา บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเมื่อวาน

ราคา บาท/ลิตร

บลู แก๊สโซลีน

35.06

35.06

บลู แก๊สโซฮอล์ 91

27.38

27.38

บลู แก๊สโซฮอล์ 95

27.65

27.65

บลู แก๊สโซฮอล์ E20

24.64

24.64

บลู แก๊สโซฮอล์ E85

20.04

20.04

บลู ดีเซล

26.09

26.09

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล

29.94

29.94

ราคาแกีส NGV 


ราคาแก๊ส NGV วันนี้

ราคา บาท/กก.

ราคาแก๊ส NGV เมื่อวาน

ราคา บาท/กก.

แกีส NGV (แก๊สเอ็นจีวี)

15.66

15.66

ราคาน้ํามัน ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน ราคาน้ํามันปตท ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันย้อนหลัง น้ํามันเบนซิน ราคาน้ํามันดีเซลวันนี้ ราคาน้ํามันปตทวันนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันบางจาก น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันวันนี้บางจาก น้ํามันe85 ราคาน้ำมันวันนี้ปตท ราคาแก๊ส ราคาน้ํามันเรียลไทม์ ราคาดีเซล ราคาน้ํามันปตทย้อนหลัง ค่าน้ํามัน เช็คราคาน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันวันนี้ e20ราคา น้ํามันวันนี้ ค่าน้ำมัน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ปตทวันนี้ เช็คราคาน้ํามัน ราคาน้ํามันบางจากวันนี้ e85ราคา น้ำมันบางจาก น้ํามันบางจาก ราคาน้ํามันเบนซิน าคาน้ำมันวันนี้บางจาก น้ำมันราคา ราคาน้ํามันย้อนหลังปตท ราคาน้ำมันย้อนหลังบางจาก ราคาน้ำมันปัจจุบัน ราคาน้ำมันบางจากวันนี้ ราคาngv ราคาน้ํามันดีเซลย้อนหลัง

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 กันยายน 2562 ราคาน้ำมัน 12 ก.ย. 62 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 12/9/62 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 กันยายน 2562 ราคาน้ำมัน 12 ก.ย. 62 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. และ บางจาก ประจำวันที่ 12/9/62 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาขายปลีกน้ํามัน  ราคาแก๊ส NGV วันที่ 12 กันยายน 2562 (12/9/62)   

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกน้ํามัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคา บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเมื่อวาน

ราคา บาท/ลิตร

พรีเมียม ดีเซล s 

29.96

29.96

ไฮดีเซล

26.09

26.09

ไฮดีเซล B20

21.09

21.09

แก๊สโซฮอล์ E85

20.04

20.04

แก๊สโซฮอล์ E20

24.64

24.64

แก๊สโซฮอล์ 91

27.38

27.38

แก๊สโซฮอล์ 95

27.65 

27.65

ราคาแกีส NGV 


ราคาแก๊ส NGV วันนี้

ราคา บาท/กก.

ราคาแก๊ส NGV เมื่อวาน

ราคา บาท/กก.

แกีส NGV (แก๊สเอ็นจีวี)

15.66

15.66


ราคาน้ำมัน ปตท.วันนี้ (บาท/ลิตร) 
ราคาขายปลีกน้ํามัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคา บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเมื่อวาน

ราคา บาท/ลิตร

บลู แก๊สโซลีน

35.06

35.06

บลู แก๊สโซฮอล์ 91

27.38

27.38

บลู แก๊สโซฮอล์ 95

27.65

27.65

บลู แก๊สโซฮอล์ E20

24.64

24.64

บลู แก๊สโซฮอล์ E85

20.04

20.04

บลู ดีเซล

26.09

26.09

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล

29.94

29.94

ราคาแกีส NGV 


ราคาแก๊ส NGV วันนี้

ราคา บาท/กก.

ราคาแก๊ส NGV เมื่อวาน

ราคา บาท/กก.

แกีส NGV (แก๊สเอ็นจีวี)

15.66

15.66

ราคาน้ํามัน ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน ราคาน้ํามันปตท ราคาน้ํามันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันย้อนหลัง น้ํามันเบนซิน ราคาน้ํามันดีเซลวันนี้ ราคาน้ํามันปตทวันนี้ ข่าวราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันบางจาก น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันวันนี้บางจาก น้ํามันe85 ราคาน้ำมันวันนี้ปตท ราคาแก๊ส ราคาน้ํามันเรียลไทม์ ราคาดีเซล ราคาน้ํามันปตทย้อนหลัง ค่าน้ํามัน เช็คราคาน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันวันนี้ e20ราคา น้ํามันวันนี้ ค่าน้ำมัน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ปตทวันนี้ เช็คราคาน้ํามัน ราคาน้ํามันบางจากวันนี้ e85ราคา น้ำมันบางจาก น้ํามันบางจาก ราคาน้ํามันเบนซิน าคาน้ำมันวันนี้บางจาก น้ำมันราคา ราคาน้ํามันย้อนหลังปตท ราคาน้ำมันย้อนหลังบางจาก ราคาน้ำมันปัจจุบัน ราคาน้ำมันบางจากวันนี้ ราคาngv ราคาน้ํามันดีเซลย้อนหลัง

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่