วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 เมษายน 2558 (1/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 เมษายน 2558 (1/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่  1 เม.ย. 58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.09    เมื่อวานนี้  26.09
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.09   เมื่อวานนี้    26.09

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้  29.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (31/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (31/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 31 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.09    เมื่อวานนี้  26.09
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.09   เมื่อวานนี้    26.09

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้  29.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2558 (30/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2558 (30/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.09    เมื่อวานนี้  26.09
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.09   เมื่อวานนี้    26.09

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มีนาคม 2558 (27/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มีนาคม 2558 (27/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.09    เมื่อวานนี้  26.09
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.09   เมื่อวานนี้    26.49       ลดลงจากเมื่อวาน 40 สตางค์

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2558 (26/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2558 (26/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.09    เมื่อวานนี้  26.09
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.49

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดีเซล ลด 40 สตางค์!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2558 (25/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 มี.ค.58

ดีเซล ลด 40 สตางค์!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2558 (25/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.09    เมื่อวานนี้  26.49
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.49

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.09 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ัำมันได้ที่นี่

น้ำมันลง!! มีผลพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) ราคาน้ำมันจะปรับลด อีก 40 สตางค์

 น้ำมันลง!! มีผลพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) ราคาน้ำมันจะปรับลด อีก 40 สตางค์

ปตท. และ บางจาก ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของไทย ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงไป เฉพาะน้ำมั้นดีเซลลงไปอีก 40 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ตี 5 เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกของน้ำมันจะมีดังนี้

PTT-BCP Retail Price : บาท/ลิตร


GSH95 = 28.90
GSH91 = 27.58 
E20 = 26.18 
E85 = 23.48
Diesel = 26.09

ใครที่สนใจเติมไว้พรุ่งนี้เติมได้เลยครับ

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 มีนาคม 2558 (24/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 มีนาคม 2558 (24/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.49    เมื่อวานนี้  26.49
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.49

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.49 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ัำมันได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2558 (23/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2558 (23/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.49    เมื่อวานนี้  26.49
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.49

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.49 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ัำมันได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2558 (20/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2558 (20/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.49    เมื่อวานนี้  26.49
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.49

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.49 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ัำมันได้ที่นี่

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2558 (19/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2558 (19/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.49    เมื่อวานนี้  26.49
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.18
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.58
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   28.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    28.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.18
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.49

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.49 เมื่อวานนี้  29.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ัำมันได้ที่นี่

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง 40 ส.ต.!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2558 (18/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 18 มี.ค.58

น้ำมันลง 40 ส.ต.!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2558 (18/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 18 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.49    เมื่อวานนี้  26.89
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.18  เมื่อวานนี้  26.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58      เมื่อวานนี้  27.98
แก๊สโซฮอล์ 95   28.90    เมื่อวานนี้   29.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.46   เมื่อวานนี้  34.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.58  เมื่อวานนี้    27.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.90 เมื่อวานนี้    29.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.18   เมื่อวานนี้   26.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.49   เมื่อวานนี้    26.89

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.49 เมื่อวานนี้  29.89
แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2558 (17/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 17 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2558 (17/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 17 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.89    เมื่อวานนี้  26.89
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.58  เมื่อวานนี้  26.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98      เมื่อวานนี้  27.98
แก๊สโซฮอล์ 95   29.30    เมื่อวานนี้   29.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.86   เมื่อวานนี้  34.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้    27.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.30 เมื่อวานนี้    29.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.58   เมื่อวานนี้   26.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.89   เมื่อวานนี้    26.89

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.89 เมื่อวานนี้  29.89
แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2558 (16/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 16 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2558 (16/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 16 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.89    เมื่อวานนี้  26.89
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.58  เมื่อวานนี้  26.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98      เมื่อวานนี้  27.98
แก๊สโซฮอล์ 95   29.30    เมื่อวานนี้   29.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.86   เมื่อวานนี้  34.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้    27.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.30 เมื่อวานนี้    29.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.58   เมื่อวานนี้   26.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.89   เมื่อวานนี้    26.89

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.89 เมื่อวานนี้  29.89
แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (13/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 13 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (13/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 13 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.89    เมื่อวานนี้  26.89
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.58  เมื่อวานนี้  26.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98      เมื่อวานนี้  27.98
แก๊สโซฮอล์ 95   29.30    เมื่อวานนี้   29.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.86   เมื่อวานนี้  34.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้    27.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.30 เมื่อวานนี้    29.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.58   เมื่อวานนี้   26.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.89   เมื่อวานนี้    26.89

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.89 เมื่อวานนี้  29.89
แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 มีนาคม 2558 (12/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 12 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 มีนาคม 2558 (12/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 12 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.89    เมื่อวานนี้  26.89
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.58  เมื่อวานนี้  26.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98      เมื่อวานนี้  27.98
แก๊สโซฮอล์ 95   29.30    เมื่อวานนี้   29.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.86   เมื่อวานนี้  34.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้    27.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.30 เมื่อวานนี้    29.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.58   เมื่อวานนี้   26.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.89   เมื่อวานนี้    26.89

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.89 เมื่อวานนี้  29.89
แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง ทุกฃนิด! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2558 (11/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 11 มี.ค.58

น้ำมันลง ทุกฃนิด! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2558 (11/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 11 มี.ค.58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.89    เมื่อวานนี้  26.89
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48   เมื่อวานนี้  23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.58  เมื่อวานนี้  26.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98      เมื่อวานนี้  27.98
แก๊สโซฮอล์ 95   29.30    เมื่อวานนี้   29.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.86   เมื่อวานนี้  34.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98  เมื่อวานนี้    27.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  29.30 เมื่อวานนี้    29.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.58   เมื่อวานนี้   26.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  เมื่อวานนี้   23.48
บลู ดีเซล 26.89   เมื่อวานนี้    26.89

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  29.89 เมื่อวานนี้  29.89
แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2542 - 2545

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2542 - 2545


มาดูราคาน้ำมันย้อนหลังกัน ตั้งแต่ปี 2542- 2545 ว่าจะมีราคาเท่าไรกัน ตามตารางราคานี้

ราคาขายปลีก
หน่วย : บาท/ลิตร
ช่วงเวลาเบนซินออกเทน 95เบนซินออกเทน 91ดีเซลหมุนเร็ว
254211.9911.188.97
254315.6414.6812.95
254415.5214.5213.43
254515.2914.2913.12
ไตรมาส 4 (2544)13.8012.8012.21
ไตรมาส 114.1513.1511.88
ไตรมาส 215.8214.8213.28
ไตรมาส 315.3614.3613.23
ไตรมาส 415.8614.8614.11

ราคาน้ำมั้น

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลง ทุกฃนิด! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 10 มีนาคม 2558 (10/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 10 มี.ค.58

น้ำมันลง ทุกฃนิด! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 10 มีนาคม 2558 (10/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 10 มี.ค.58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    26.89    เมื่อวานนี้ 27.39
แก๊สโซฮอล์ E85  23.48  
เมื่อวานนี้ 23.48
แก๊สโซฮอล์ E20  26.58 
เมื่อวานนี้ 27.58
แก๊สโซฮอล์ 91 27.98     
เมื่อวานนี้  28.98
แก๊สโซฮอล์ 95   29.30   
เมื่อวานนี้  30.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.86   เมื่อวานนี้   36.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.98 
เมื่อวานนี้  28.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95 
29.30 เมื่อวานนี้  30.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.58  
เมื่อวานนี้ 27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  23.48 
เมื่อวานนี้  23.48
บลู ดีเซล 26.89  
เมื่อวานนี้    27.39
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล 
29.89 เมื่อวานนี้  30.39

แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV  13.00 
เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2558 (9/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 9 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2558 (9/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 9 มี.ค.58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล        27.39
แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
แก๊สโซฮอล์ 91        28.98
แก๊สโซฮอล์ 95        30.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน        36.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91    28.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95    30.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
บลู ดีเซล        27.39
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล    30.39

แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV        13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2558 (6/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 6 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2558 (6/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 6 มี.ค.58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล        27.39
แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
แก๊สโซฮอล์ 91        28.98
แก๊สโซฮอล์ 95        30.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน        36.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91    28.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95    30.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
บลู ดีเซล        27.39
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล    30.39

แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV        13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2558 (5/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5 มี.ค.58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2558 (5/3/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5 มี.ค.58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล        27.39
แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
แก๊สโซฮอล์ 91        28.98
แก๊สโซฮอล์ 95        30.30

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน        36.86
บลู แก๊สโซฮอล์ 91    28.98
บลู แก๊สโซฮอล์ 95    30.30
บลู แก๊สโซฮอล์ E20    27.58
บลู แก๊สโซฮอล์ E85    23.48
บลู ดีเซล        27.39
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล    30.39

แกีส NGV (บาท/กก.)   
แก๊ส NGV        13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ ทุกวัน